MV Supply - paslaugos, kurios užtikrina Matomą Vertę

2016 m. gegužės mėn. UAB "MV Supply" pasirašė sutartį su LVPA dėl projekto "UAB "MV Supply" darbo našumo didinimas, diegiant ISO standartus" įgyvendinimo. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto "Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 "Procesas LT".
Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegti ir sertifikuoti ISO standartai: ISO 9001:2015 ir OHSAS 18001.
Įmonė, teikdama visą kompleksą inžinierinių konsultacijų ir mašinų įrengimo pramonei paslaugų Lietuvoje, Skandinavijos ir Vakarų Europos šalyse, įmonės produktyvumą, darbo našumą bei demonstruoti aukštą teikiamų paslaugų kokybės vadybos ir darbo saugos lygį, kurių reikalauja užsakovai. Diegiami ir sertifikuojami standartai: ISO 9001:2015 ir OHSAS 18001, padės didesnę pridėtinę vertę kuriančių paslaugų kūrimą ir teikimą bei leis pritraukti daugiau klientų iš Vakarų Europos šalių.
Projekto pavadinimas – "UAB "MV Supply" darbo našumo didinimas, diegiant ISO standartus"
Projekto vykdytojas – UAB "MV Supply"
Bendra projekto vertė – 14.888,00 EUR
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-30
Projekto vykdymo pabaiga – 2018-01-15